Florjan

Florjan je sodoben pozivni sistem, ki na optimalen način združuje prednosti informacijske tehnologije in omogoča proženje izbranih pozivnikov iz vaših lokacij in sočasno pošiljanje SMS sporočil.

Je prilagodljiva spletna aplikacija za podporo učinkoviti in hitri brezžični komunikaciji, ki omogoča proženje pozivnikov posamezne osebe, skupine ali nekaj skupin, ki so definirane v uporabniškem profilu.

Poleg sistemskega proženja pozivnikov je vzporedno možno pošiljati tudi SMS sporočila, saj je vsakemu uporabniku eksternega pozivnega sistema možno nastaviti mobilno telefonsko številko. V primeru proženja iz regijskega centra za obveščanje pa sistem pošlje vzporedna SMS sporočila prejemnikom, ki so definirani. Sistem se lahko uporabi tudi samo za obveščanje preko SMS sporočil oz. pošiljanju tudi tistim osebam, ki niso imetniki pozivnika.

Po izvršenem pozivanju se v dnevniškem zapisu v aplikaciji prikaže status posameznega sporočila, kar omogoči pošiljatelju pregled, če je sistem tihega pozivanja v ReCO poziv uspešno sprejel in procesiral. Prav tako dobi tudi status poslanega SMS.

Sistem je poleg ostalih naštetih prednosti v celoti povezljiv in omogoča varno in zanesljivo integracijo v že obstoječi sistem za vodenje intervencij, namenjen pa je v prvi vrsti enotam v okviru sistema za zaščito in reševanje.

Njegova uporaba je zavarovana s sodobnimi mehanizmi zaščite (https povezava v kombinaciji z uporabo ssl certifikata) in potrjena s strani Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje in proizvajalca radijske opreme Zetron.